Skip to main content

Klimaticky šetrná mobilita?

Bez e-paliv to nejde!

Co jsou to e-paliva?

E-paliva neboli e-fuels jsou paliva, která jsou synteticky vyráběna s využitím obnovitelné energie. Zjednodušeně řečeno, vodík vyrobený z obnovitelné elektřiny se ve specializovaném procesu syntézy kombinuje s CO2. Tak vznikají plynné nebo kapalné uhlovodíky, z nichž se v dalším procesu vyrábí nám již známá motorová paliva. CO2 se získává přímo ze vzduchu nebo z průmyslových podniků emitujících oxid uhličitý. Takto vyrobená e-paliva jsou ve svém celém životním cyklu považována za neutrální z hlediska skleníkových plynů, protože při spalování se uvolňuje stejné množství CO2, které bylo předtím odebráno z prostředí a využito k jejich výrobě.

Proč potřebujeme e-paliva?

E-paliva mají potenciál stát se základním pilířem udržitelného zásobování energií. Kapalné nosiče energie jsou stále nejjednodušším způsobem, jak efektivně skladovat a přepravovat energii na delší vzdálenosti. V odvětvích jako je letectví, lodní doprava nebo chemický průmysl nabízejí e-paliva dokonce téměř bezkonkurenční perspektivu. Odborníci se shodují, že klimatických cílů můžeme dosáhnout pouze s udržitelným energetickým mixem a e-paliva jsou jeho klíčovou součástí.

V čem spočívá výhoda e-paliv?

Významná výhoda e-paliv spočívá v tom, že jimi lze okamžitě snižovat emise CO2 emitované stávajícími vozidly, ale také je možné nadále a bez dodatečných nákladů využívat existující infrastrukturu pro dodávky, distribuci a skladování paliv. S pomocí e-paliv se mohou všechny oblasti mobility stát klimaticky neutrálními mnohem dříve, není potřeba kompletně obnovovat vozový park a vytvářet novou zásobovací infrastrukturu.

Každý spalovací motor může fungovat na e-paliva.

E-paliva jsou inovativním zcela syntetickým produktem přizpůsobeným konkrétnímu využití. Výrobci jejich vlastnosti přirovnávají ke klasickým palivům z ropy, která je rafinována a doplněna aditivy pro použití v dieselových nebo benzinových motorech. Použitelnost e-paliv ve stávajících vozidlech není nijak omezena.

Jaké jsou náklady na e-paliva?

Pojem „e-paliva“ označuje kategorii syntetických paliv odvozených z obnovitelných zdrojů (reFuels), přičemž jejich výroba je založena na elektrolýze vody. Proces elektrolýzy vody je energeticky a finančně náročný, náklady na paliva jsou silně spojeny se dvěma faktory:

  • náklady na „zelenou“ elektřinu, respektive vodík,
  • dostupností výrobních zařízení a s tím související efektivitou využití „zelené“ elektrické energie.

V regionech bohatých na solární a větrné zdroje se náklady na elektřinu ve srovnání s náklady ve střední Evropě výrazně snižují. Například cena elektřiny ze solárních elektráren v Saúdské Arábii klesla před lety pod 0,30 Kč / kWh a od té doby se nadále snižuje. Elektřina z větrných turbín ve vysokohorských oblastech v Chile s více než 7 000 hodinami plného zatížení a stálým směrem větru dnes stojí 0,25 až 0,50 Kč/kWh. Ukazuje se tedy, že výrobní náklady e-paliv na úrovni současných fosilních paliv nejsou nereálné, i když u současných pilotních provozů jsou vyšší.

(Zdroj: KIT / IFKM)

Kde mohu tankovat e-paliva?

První firmy se připravují na kapacitní výrobu a řada menších zařízení již s testovací produkcí a dodávkami na trh začíná. První e-paliva budou k dispozici na trhu možná ještě letos, ale určitě v nejbližších letech. eFUEL-TODAY poskytuje a bude nadále poskytovat aktuální informace o dostupnosti e-paliv.

Projekt podporují

SČS – Unie nezávislých petrolejářů, z.s.

SČS je asociací menších a rodinných nezávislých firem podnikajících v oboru dodávek pohonných hmot. Sdružuje dovozce, velkoobchodníky, distributory, provozovatele čerpacích stanic, vydavatele tankovacích karet, výrobce alternativních pohonných hmot a také dodavatele služeb pro tyto podnikatele. Hlavním cílem asociace je snaha o kultivaci podnikatelského prostředí a prosazování férové hospodářské soutěže. SČS pozitivně vnímá snahy o snižování dopadů dopravy na životní prostředí. Prosazuje přitom takové cesty, které nesnižují komfort spořebitelů, nenutí je měnit zvyky a jsou pro ně cenově přijatelné. A takové požadavky splňují i e-paliva.

FAQ

Kdo stojí za společností eFUEL-TODAY?

eFUEL-TODAY je iniciativou bft (Bundesverband Freier Tankstellen und unabhängiger Deutscher Mineralölhändler e.V.), německé národní organizace nezávislých čerpacích stanic a prodejců minerálních olejů, jejímž cílem je prezentovat inovace v rámci sdružení a celého odvětví. Platforma eFUEL-TODAY.com byla spuštěna v roce 2021 jako online informační hub, kde spotřebitelé najdou všechny důležité informace a novinky o e-palivech.

Jak mohu tuto iniciativu podpořit?

K podpoře e-paliv potřebujeme především dvě věci: povědomí veřejnosti a přijetí v očích spotřebitelů. Cílem iniciativy eFUEL-TODAY je právě toho dosáhnout. Pomoci může každý, kdo bude sdílet náš obsah v sociálních médiích a šířit tak informace. Ty, kteří se chtějí s propagací dlouhodoběji a intenzivněji pomáhat, uvítáme jako oficiální partnery kampaně. Stanou se tak součástí jedinečné sítě v oboru syntetických paliv, ale také budou moci využívat řadu dalších výhod. Neváhejte nás oslovit!

Facebook
Instagram
Twitter
YouTube

E-paliva? Jasně! připojte se k naší snaze o čistší mobilitu

Deklarujte svou podporu e-palivům umístěním samolepky na svém voze. Samolepky jsou k dispozici zdarma do vyčerpání zádob. Jsou dostupné nejen v českém, ale i dalších jazycích!

Objednejte samolepky nyní!